hearing date

duruşma tarihi
istima tarihi
duruşma günü tespit etmek Fiil