heart searching

  1. kişinin kendi duygularını ve güdülerini araştırması