heart's blood

  1. İsim can, hayat.
    I'd give my heart's blood to help him: Ona yardım için canımı bile esirgemem.