her gün iyi bir iş yapmak

  1. Fiil to do a good deed everyday