1. sürü, hayvan/davar sürüsü.
  a herd of cows/horses/elephants.
 2. kalabalık, küme, topluluk.
  a herd of autograph seekers.
 3. çoban, sığırtmaç (genellikle bileşik ad yapmakta kullanılır):
  goatherd: keçi çobanı.
  cowherd:
  sığırtmaç, sığır çobanı.
 4. sürüye katılmak, (sürü halinde) dolaşmak, bir araya gelmek, sürü/grup teşkil etmek.
  Many animals herd
  for protection.
  They herded into the corner: Köşede toplandılar.
 5. bir araya toplamak, sürü yapmak, sürü haline koymak.
  herd together: bir araya topla(n)mak.
  He
  herded everyone together to sing folk music.
 6. (sürü) gütmek.
  His job is herding sheep.
 7. (bir topluluğu/grubu/sürüyü belirli bir hadefe) götürmek/sevketmek, yedmek.
aşağı sınıf
herkes ne yaparsa onu yapmak Fiil
sürüden ayrılmamak Fiil
başkalarının yaptığının aynısını yapmak Fiil
halk sürüsü
ayak takımı, avam, güruh.
ayaktakımı
halk sürüsü
sürü bağışıklığı İsim, Viroloji
sürü içgüdüsü: (a) sürü halinde toplanma/toplu hareket etme içgüdüsü, (b) toplumu taşkınlığa sürükleyen dürtü. İsim
sürü insanı
gözkulak olmak, mukayyet olmak, dikkat/ihtimam göstermek.
Mary rode herd on the small children walking
home from school to keep them from running into the street.