high authority

yüksek makam kararı
yüksek makamın kararı