1. ortadan kaldırılması kararlaştırılmış kişiler ya da projeler listesi
  2. (argo) kara liste
  3. icabına bakılacak olanlar listesi