hit the bottle

  1. (a) kafayı çekmek, aşırı içmeyi âdet edinmek, (b) sarhoş olmak, kafayı tütsülemek.
    He hits the bottle
    whenever things become a bit difficult: İşler biraz zorlaşınca kafayı tütsüler.