hobby horse

  1. sallanan oyuncak at
  2. çocuğun at diye bindiği değnek
  3. bir kimsenin merakla takip ettiği konu veya iş
sevdiği konu üzerinde konuşmaya başlamak Fiil
(sallanan) oyuncak at. İsim
dahdah, çocukların at diye bindiği değnek. İsim
(a) bele bağlı at modeli (oyunlarda ata binmiş süsü vermek için vücuda bağlanır), (b) böyle at modeli taşıyan kimse. İsim
gözde-konu: merak ve ısrarla izlenilen/uğraşılan ve her fırsatta üzerinde konuşulan konu.
Father is
again on his hobby-horse of cutting costs.
İsim