hold counsel with

(birinden fikir/akıl) danışmak.
She took counsel with her lawyer: Avukatına danıştı.