horse chestnut

  1. at kestanesi ağacı
  2. İsim, Bitki Türleri at kestanesi
at kestanesi
(Aesculus Hippocastanum). Atların nefes yolları hastalıklarını tedavide kullanıldığından bu ad verilmiştir. İsim