1. ne kadar sık? ne kadar zamanda bir? ne kadar fasıla ile? kaç dakikada (saatte/günde vb.) bir? (saatte/günde
    vb.) kaç defa?
    How often do the buses run? Kaç dakikada bir otobüs var?
    “How often do you go there?” “ Once a month”: “Oraya ne kadar sık gidiyorsun?'“ Ayda bir.”