hunting crop

Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri (NACE kodu: 01) İsim, Sanayi ve Zanaatler