1. kulübe.
  2. sundurma, gölgelik, bir veya iki yanı açık basit damlı sığınak.
  3. Askerlik2 baraka.
  4. kulübeye/barakaya sokmak/yerleş(tir)mek.
terk edilmiş kulübe
dağ evi İsim, Mimarlık
baraka: oluklu çelik saçtan yapılmış yarım silindir şeklinde portatif bina. İsim
™,
is. çelik baraka.

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Büyük balık

Dilimizde “patlayacak gibi şişmek” anlamına gelen ... dağı kesilmek deyimlerinde geçer