hyaline membrane disease

  1. İsim akciğer zarı hastalığı: yeni doğan bebeklerde (özellikle erken doğanlarda) sık ve güçlükle soluma şeklinde
    görülen tehlikeli bir hastalık.