ignore bill of indictment

  1. Fiil delil yetersizliğinden bir ithamnameyi reddetmek