1. zorunlu, zarurî, mecburî, mübrem, mutlaka lâzım, elzem, kaçınılmaz, şart.
  Is it really imperative
  for them to have such a large army?
 2. emreden, mutlaka itaat edilmesi gereken.
  “Go at once!” he said with an imperative gesture.
 3. Gramer (a) emir (kipi).
  imperative sentence: emir cümlesi. (b) emir kipinde olan fiil.
 4. emir, zorunluluk, mecburiyet, lüzum, ihtiyaç.
 5. uyulması gereken ilke vb..
kesin emir: herkesin uymak zorunda olduğu evrensel ve kesin ahlâk kuralları, E. Kant'ın kurduğu öğreti.
koşullu buyruk: (Kant felsefesinde) istenen sonuca ulaşmak için yapılması gerekeni bildiren ifade.
ahlaki zorunluluk
zorunlu görev
zorunlu gereksinim
kesin emir
zorunlu neden
bir şeyi yapmak şart