in addition to

  1. üstelik, bundan başka, buna ilâveten, ayrıca.
    He rides well, in addition to being a marksman:
    İyi bir nişancıdır, üstelik iyi de ata biner.
bütün bunların yanısıra, tüm bunların yanısıra, tüm bunların yanında, bütün bunlar yetmezmiş gibi, bunlar
da yetmezmiş gibi, üstüne üstlük
Zarf
posta ücreti dışında ödenen harç