polis nezaretinde
birinin görevini yaparken dikkat ve becerisini göstermek Fiil
görevini yaparken dikkat ve beceri göstermek Fiil