in character

karakter bozukluğu
karakter özellikleri İsim
birinin karakterindeki kusur
huyuna uyar/uymaz, aynı/zıt karakterde/mizaçta/tabiatte.
be in character with … : … ile uyuşmak,
huyları uymak, imtizaç etmek.
be out of character: uyuşmamak, imtizaç etmemek.
It's very much in character (for him): Bu onun mizacına uygundur.
birinin karakteriyle bağdaşmamak Fiil
birinin karakterinde zalimlik eseri İsim