1. Zarf ayrıntılı olarak
  2. Zarf tafsilatlı olarak
  3. Zarf ayrıntılı bir şekilde
  4. ayrıntılarıyla, ayrıntılı olarak, (bütün) teferruatiyle, mufassalan, (bütün) tafsilâtiyle.
    She described
    inside of the plane in detail.
bir konuyu ayrıntılarıyla görüşmek Fiil
tafsilat vermek Fiil
ayrıntılarıyla açıklamak Fiil
bir mektubu bütün ayrıntılarıyla anlayamamak Fiil
ayrıntılarla belirtmek Fiil