1. (a) aklında, fikrinde, düşüncesinde, zihninde, hatırında.
    have in mind: (a) hatırlamak, (b) düşünmek,
    tasarlamak, (c) niyetlenmek, tasavvur etmek, plânlamak. (b) niyet, tasavvur.
öngörülmek Fiil
unutmamak Fiil
akılda tutmak Fiil
aklından çıkarmamak Fiil
aklında tutmak Fiil
hatırında/aklında tutmak, hatırlamak, unutmamak.
Bear in mind that tomorrow is a holiday.
unutmayarak
'i göz önünde tutarak
bir teşebbüs düşünmek Fiil
hatırında tutmak, aklında olmak.
kastetmek Fiil
akıl ımda
hatrında tutmak Fiil
akılda tutmak, unutmamak. Fiil
öngörmek Fiil
hatırlatmak.
Put me in mind of tomorrow: Yarın bana hatırlat.
He puts me in mind of his father:
Babasını andırıyor/hatırlatıyor.
akıl hastası İsim
Unutulmamalıdır ki, ...
...'iği unutulmamalıdır.
...'iği unutulmamalıdır. Cümle
birine bir şey hatırlatmak Fiil
iş için kimi düşünüyorsunuz ?
bedenen ve zihnen sağlam
tecerrüt etmek Fiil
zihni müsterih olmak Fiil
hafızasında hâlâ taze olmak Fiil
keyfi yerinde olmak Fiil
çok tedirgin durumda olmak Fiil
aklı yerinde olmak Fiil
aklı başında olmak Fiil
huzursuz olmak Fiil
bedenen ve zihnen hasta
kaygısız
gönlü rahat
bir fikri kafasına çakmak Fiil
bir fikiri kafasına takmak Fiil
karıştırmak Fiil
müsterih im
akıl yerinde
(bir kimsenin) muhayyilesinde/hayalinde.
fikrinin arkasında
bir şeyi beynine çakmak Fiil
birinin kafasına bir fikir sokmak Fiil
tefekküre dalmış zihin
akılı başında olmamak Fiil
zihninde tutmak Fiil
zihnini kurcalamak Fiil
bir sorunu kafasında evirip çevirmek Fiil
ruhen ve bedenen sağlam
aklından çıkmamak Fiil
akılda kalmak Fiil
unutulmamak Fiil
birinin dikkatini çekmek Fiil
birine önemli gelmek Fiil
bir tasarıyı zihninde evirip çevirmek Fiil
bir şeyi zihninde tartmak Fiil