in order to preclude any misunderstaning

  1. anlaşmazlıklara engel olmak için
  2. anlaşmazlıklara meydan vermemek için