in the main

  1. başlıca, bellibaşlı, esas itibarıyla, aslında, esasen, çoğunlukla, ekseriya, çoğu, alelekser.
esas itibariyle
...'in başlıca sebeplerinden biri İsim