inchoate instrument

  1. açıklanmamış veya doldurulmamış bir değerli kâğıt
  2. eksik yanları bulunan belge
  3. (Br) beyaz kabul