including but not limited to ...

  1. Zarf, Hukuk ... de dahil olmak, ancak bununla sınırlı olmamak üzere