income class

düşük gelir sınıfı
düşük gelirsınıfı