income class

  1. gelir sınıfı
  2. gelirsınıfı
düşük gelir sınıfı
düşük gelirsınıfı