incredulous

  1. Sıfat şüpheci
  2. Sıfat kuşkucu, şüpheci, kuşkulanan, kuşkusu/şüphesi olan, inanmaz, güvenmez.
  3. Sıfat inanmayan, şüphelenen, şüphe/güvensizlik dolu.
    an incredulous smile. incredulous looks.
şüpheci bir bakış İsim
kuşkulu bir gülümseme İsim