1. Sıfat, Elektrik-Elektronik irkilimli, irkilimsel, endüktif.
  2. Sıfat, Mantık tümevarımlı, istikraî.
    inductive reasoning.
  3. Sıfat, Embriyoloji (başka dokuların gelişmesini) etkileyici.
  4. Sıfat etkileyen, kandıran, ikna/imale eden, aklını çelen.
  5. Sıfat (bkz: introductory ).
tüme varım metodu
irkilimsel tepkinlik, endüktif reaktans: endüktansın alternatif akıma karşı gösterdiği direnç, açısal
frekansla endüktansın çarpımı. capacitive reactance
İsim
tümevarım uslaması