inductive

  1. Adjective, Electronics irkilimli, irkilimsel, endüktif.
  2. Adjective, Logic tümevarımlı, istikraî.
    inductive reasoning.
  3. Adjective, Embryology (başka dokuların gelişmesini) etkileyici.
  4. Adjective etkileyen, kandıran, ikna/imale eden, aklını çelen.
  5. Adjective (bkz: introductory ).
tüme varım metodu
irkilimsel tepkinlik, endüktif reaktans: endüktansın alternatif akıma karşı gösterdiği direnç, açısal
frekansla endüktansın çarpımı. capacitive reactance
Noun
tümevarım uslaması