introductory

  1. Sıfat giriş yerine
  2. Sıfat giriş niyetine
  3. Sıfat ilkel, ön, giriş/önsöz niteliğinde, tanıtıcı, tanıtma+, tanıtma/takdim gayesi güden.
tanıtma kampanyası İsim
reklam kampanyası başlangıcı
giriş bölümü
sözleşmenin giriş bölümü İsim, Hukuk
başlangıç kursu
giriş konuşması
seçim kampanyası başlangıcı
başlangıç alıştırmaları İsim
başlangıç esasları, ön kılavuz ilkeler İsim
(reklamcılık) tanıtım malzemesi
yeni bir ürün ya da hizmetin ilk sunuluşunda satışı teşvik edici fiyat ve koşullar
giriş düşünceleri İsim
giriş raporu
giriş konuşması
açış konuşması
ilk adımlar İsim
tanıtım filmi İsim, Pazarlama
tanıtma filmi İsim, Pazarlama
ilk sözler İsim
başlangıç yılı
yeni bir ürünün ya da reklam kampanyasının ilk yılı