1. seçil(e)mez.
  2. (maksada/işe) elverişsiz, uygun değil, (herhangi bir göreve/makama) yeterli nitelikleri olmayan (kimse).

    He is ineligible for this position.
(US) iskonto edilemeyecek senet
üyeliğe kabul edilebilir nitelikte olmamak Fiil
güvence olarak kabul olunmamak Fiil