inferiority complex

  1. (a) aşağılık karmaşası, (b) kendine güvensizlik.