1. etkileyen, etki/tesir yapan, etki altında tutan kimse.