information

 1. İsim, Hukuk iddianame
 2. İsim, Hukuk ihbar
 3. İsim malumat
 4. İsim haber.
  The next day, the information of victory has arrived: Ertesi gün zafer haberi geldi.
 5. İsim bilgi, malûmat.
  The information in all reference books is carefully checked for accuracy.
 6. İsim haber/bilgi verme.
 7. İsim danışma, istihbarat.
  The information bureau may be able to help you.
 8. İsim, Hukuk şikâyet, suçlama, savcı iddianamesi.
 9. İsim (bilişim kuramında) taşınan haberin sayısal ölçüsü, haberleşme işaretinin anlam taşıyan özelliği (genellikle bit ile ölçülür).
 10. İsim bilgisayar veya benzeri cihaz tarafından işleme tabi tutulacak kodlara çevrilen bilgi/data.
Yapı Bilgi Modelleme İsim, İnşaat
gazetesine haber bildirmek Fiil
birine niyetleri hakkında kesin bilgi vermek Fiil
Bilgi ve iletişim (NACE kodu: J) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Bilgi hizmet faaliyetleri (NACE kodu: 63) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Diğer bilgi hizmet faaliyetleri (NACE kodu: 63.9) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer bilgi hizmet faaliyetleri (NACE kodu: 63.99) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri (NACE kodu: 62.09) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bilgi ve iletişim teknolojisi (ICT) teçhizatının perakende ticareti (NACE kodu: 47.4) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Bilgi ve iletişim teknolojisi ekipmanlarının toptan ticareti (NACE kodu: 46.5) İsim, Sanayi ve Zanaatler
ön bilgi İsim
ek bilgiler
mütemmim malumat
tamamlayıcı bilgi
bilgi istemek Fiil
sağlam kaynaktan elde edilen haber
mevcut bilgi
iş istihbaratı
telgraf haberi
sayımdan elde edilen bilgi
mahrem malümat
(US) gizli bilgiler
bilgi toplamak Fiil
kapsamlı bilgi
tüketici bilgisi
irtibat bilgileri İsim
iletişim bilgileri İsim
danışmadan bilgi edinmek Fiil
bilgi taşımak Fiil
bilgi aktarmak Fiil
doğru bilgi
kredi isteyen hakkında toplanan bilgi
bir tahkikat jürisine havale olunmadan doğrudan doğruya devletin görevli memurunca açılan ceza davası İsim
suç ihbarı
bilgi vermemek Fiil
savunma bilgileri İsim
ayrıntılı bilgi
ekonomik bilgi
ayrıntılı bilgi
olaylara dayanan bilgi
yanlış bilgi İsim
kaynaktan ilk elden edinilen bilgi
uçuş istihbaratı
bilgi için
geleceğe yönelik bilgi
tam bilgi
bilgi vermek Fiil
yeni bilgi
bilgi elde etmek Fiil
malumat toplamak Fiil
bilgi toplamak Fiil
genel bilgi
malumat almak Fiil
bilgi almak Fiil
malumat vermek Fiil
bilgi vermek Fiil
(US) ihbarda bulunmak Fiil
ivazsız elde edilen bilgi
kimlik bilgileri İsim
anında bilgi
eksik bilgi İsim, Ekonomi
yanlış bilgi İsim
eksik bilgi İsim
eksik ve yetersiz bilgi
eksik bilgi İsim
gizli bilgi
güvenilir bilgi
ilk elden edinilen bilgi
güvenilir kaynaktan elde edilen bilgi
eksik bilgi İsim
yerinden elde edilen bilgi ve haber
resmi haber vermek Fiil
yönetici kadronun istihbaratı
piyasa bilgisi
pazarlama bilgisi (bir pazarlama operasyonu ile ilgili veriler ve haberler
eksik bilgi İsim
bilgi edinmek Fiil
sipariş bilgileri İsim
mahkeme haberleri İsim
kesin bilgi
posta danışma
posta olanakları hakkında bilgi
doğru bilgi
ön bilgi İsim
gizli bilgi
ayrıcalıklı bilgi
bilgi edinmek Fiil
bilgi tedarik etmek Fiil
ürün bilgisi
ürün tanıtımı İsim, Medya ve Yayıncılık
bilgi almak Fiil
ilgili bilgi
bilgi vermek Fiil
bilgi istemek Fiil
bilgi rica etmek Fiil
yeterli bilgi
bilimsel bilgi
gizli bilgi
istihbarat
bilgi temin etmek Fiil
bilgi toplamak Fiil
istatistiki bilgi
özet bilgi İsim
bilgi sağlamak Fiil
danışmak Fiil
bilgi almak Fiil
gümrük danışma
vergi istihbaratı (haberalma-bilgi toplama
teknik bilgi İsim
seyahat danışma
turist danışma
(US) tahsilat istihbaratı
ticaretle ilgili bilgi verme hizmeti
kesin olmayan bilgi
kesin olmayan bilgiler
değerli bilgi
yararlı bilgi
gönüllü olarak verilen bilgi
yanlış bilgi İsim
danışma
bilgi çağı İsim, Antropoloji
enformasyon (danışma) bürosu İsim
bilgi alışverişi anlaşması
bilgi alışverişi anlaşması (birbirlerine ürün fiyatları vb gibi bilgi vererek rekabeti engellemek veya
sınırlamak için belli bir sanayi dalındaki firm
bilgi asimetrisi İsim, Ekonomi
istihbarat bankası İsim
bilgi bitleri İsim
danışma kulübesi İsim
(US) danışma kulübesi İsim
(US) danışma bürosu İsim
danışma bürosu İsim
istihbarat bürosu İsim
bilgi kanalı
danışma bölümü
danışma masası
danışma
bilgi ifşası İsim
bilgi ekonomisi Ekonomi
bilgi değişimi İsim, Rekabet Hukuku
(US) bir kişi ya da örgütten ötekine bilgi aktarmada geçen zaman
bilgi iletim birimi Bilgi Teknolojileri
bilgi doyumu (kişinin kaldırabileceğinden daha çok bilgi akışı ile karşı karşıya kalması
bilgi doyumu
bilgi başlığı
bilgi girdisi
tarifname
pazar araştırma yöneticisi
istihbarat müdürü
haber organları İsim
bilgilendirme toplantısı İsim
istihbarat bakanlığı
haber alma ihtiyacı
edinilen bilgi
danışma bürosu İsim
danışma memuru
program neşriyatı
yayımcılar tarafından üretilen gereksiz ve işe yaramaz aşırı bilgi bolluğu
araştırmacılar
aşırı bilgi bolluğu
gazeteciler
bilgi işleme
bilgi erişim: bellekte saklı verilerden belli bir konuda bilgi alma yöntem ve yordamları.
soru formu
bilişim: bilişimsel ve teknik bilgi ve verilerin sistemli bir şekilde toplanması, sınıflandırılması,
saklanması ve gerekince bu bilgilere erişilmesi yöntem ve yordamları.
bilgi güvenliği
bilgi ayırıcı
bilgi ayırıcı
bilgi verme hizmeti
ticaretle ilgili bilgi verme hizmeti
bilişim hizmeti Bilgi Teknolojileri
bilginin değiş tokuş edildiği ve satıldığı ekonomik sektör
gazetelerin küçük ilan sayfaları gibi
bilgi değiş tokuşu
bilgi toplumu İsim, Antropoloji
(fuar) danışma standı
bilgi sistemi
bilgi teknolojileri İsim, Bilgi Teknolojileri
bilgi teknolojisi (bilgi işlemek ve dağıtımını sağlamak amacıyla bilgisayarların ve öteki elektronik aygıtların kullanımı
bilişim teknolojisi Bilgi Teknolojileri
bilgi hırsızlığı
bilişim kuramı: iletişim süreçlerini nicel olarak inceleyen ve kullanılan iletişim ortamına göre gönderim
hızını, etkinliğini ve doğru gönderim olasılığını araştıran bilgi dalı.
bilgi gişesi
bilgi kelimesi
… bilgi formu İsim