initial reserve

  1. (hayat sigortası) başlangıç rezervi
  2. başlangıç (hayat sigortası) rezervi