insanın bütün hayatı boyunca

  1. all one's lifetime