1. Geçişli Fiil (fikir, terbiye vb.) aşılamak, zihnine sokmak/yerleştirmek.
    to instil = instill courage. to instil
    = instill courtesy in a child. Reading good books instil = instills a love for really fine litterature.
  2. Geçişli Fiil azar azar damlatmak, sızdırmak, damla damla (içine) akıtmak.
halka yavaş yavaş yeni öğreti aşılamak Fiil