interagency committee

  1. bakanlıklar arası kurul
  2. bakanlararası komite
  3. bakanlıklararası kurul