intrinsic value

  1. içkin değer
  2. zati değer
  3. gerçek değer (bir şeyin bizatihi haiz olduğu değer
  4. asli değer (bir nesnenin kendi niteliği ya da yapılmış olduğu maddeden dolayı taşıdığı değer
  5. esasi değer
  6. net aktif değeri