iyiliksever

  1. benevolent
  2. gracious
  3. friendly
  4. officious

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. İyilik etmeyi ... hayır sever