1. Fiil, Bilgi Teknolojileri to trail
 2. Fiil, Bilgi Teknolojileri to monitor
 3. Fiil to go
 4. Fiil to hound
 5. Fiil to make after
 6. Fiil to spectate
 7. Fiil to succeed
 8. Fiil to supervene
 9. Fiil to watch
 10. Fiil to follow
 11. Fiil to observe
 12. Fiil to pick up
 13. Fiil to pursue
 14. Fiil to see
 15. Fiil to track
 16. Fiil to view
to precipitate themselves Fiil
to tread on each other's heels Fiil
to attend a lecture Fiil
to follow other men's business Fiil
to follow other man's business Fiil
to follow a policy Fiil
to pursue a line of conduct Fiil
to pursue a fugitive from justice Fiil
to follow a body to the grave Fiil
to trace a cheque Fiil
to follow up a clue Fiil
to follow something through Fiil
to ply a trade Fiil
to trace an event to its origin Fiil
to pursue a certain policy Fiil
to pursue a policy Fiil
to maintain a policy Fiil
to meet a schedule Fiil
to take a diet Fiil
to trail a criminal Fiil
to watch something closely Fiil
to follow the flight of an aircraft by radar Fiil
to follow the flight on an aircraft by radar Fiil
to ensue Fiil
to tail after sb Fiil
to tail sb Fiil
to be a spy on sb Fiil
to follow someone about Fiil
to follow someone around Fiil
to watch someone out of the tail of one's eye Fiil
to pursue sb Fiil
to make tracks for sb Fiil
to tread upon sb's heels Fiil
to follow someone close (ly Fiil
to follow someone close (ly) Fiil
to follow at (upon) sb's heels Fiil
to follow sb's line of argument
to follow sb's argument
to follow the train of one's thoughts Fiil
to watch sb's motions Fiil
to follow sb's progress Fiil
to trace a check (cheque ,) Fiil
to remain on an even keel Fiil
to stand over Fiil
to choose the safest course Fiil
to pursue a realistic course Fiil
to tail Fiil
to keep track of the current events Fiil
to keep close tabs on daily sales Fiil
to keep a term at an inn of court Fiil
to follow Fiil
to follow sb's track through the snow Fiil
to follow any one's own inclination Fiil
to follow only one's own inclination Fiil
to follow your nose Fiil
to stay on the course Fiil
to go through a course Fiil
to take a course Fiil
to keep track of costs Fiil
to follow the fashion Fiil
to look on Fiil
to run its course Fiil
to trim with the times Fiil
to follow Fiil
to follow the party line Fiil
to hold one's course Fiil
to follow only one's own inclinations Fiil
to take a rigid line Fiil
to follow one's standard practice Fiil
to trail a criminal Fiil
to dog a suspected thief Fiil
to follow the flight of aircraft by radar Fiil
to look on Fiil
to tread on sb's heels Fiil
to keep track of new publications Fiil
to feast your eyes on someone Fiil
to feast your eyes on something Fiil
to be on a tight schedule Fiil
to monitor Fiil

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

 1. Arkasından gitmek, tâkip etmek