jeopardy assessment

  1. (gelir vergisi) vergilerde düşme tehlikesi olasılığı