1. iş kartı (bir işin bütün ayrıntılarının yazıldığı kart
  2. iş kartı
iş bitiş (iş sonu) kartı