join a conversation

bir konuşmaya katılmak Fiil
konuşmaya katılmak Fiil