1. İsim, Hukuk adalet
 2. İsim adalet, türe.
  with justice: âdilâne.
  to treat all men with justice: herkese âdilane muamele
  yapmak.
  The concept of justice is very basic in human thought: Hak ve adalet kavramı insan düşünüşünün temelidir.
  Department of justice: Adalet Bakanlığı.
 3. İsim hak, insaf, dürüstlük, tarafsızlık.
  with justice: haklı olarak.
  They believe in the justice
  of their cause: Davalarının haklı olduğuna inanıyorlar.
  in justice to him: onun hakkını vermiş olmak için.
 4. İsim doğruluk, hakkaniyet.
  have a sense of justice . The justice of these remarks was clear to everyone.
 5. İsim yargıç, hâkim.
  justice of the peace: sulh yargıcı.
  Chief justice: Danıştay Başkanı, Yüksek Mahkeme Reisi.
hak dağıtmaktan kaçınma İsim, Hukuk
Adalet ve yargı organlarının faaliyetleri (NACE kodu: 84.23) İsim, Sanayi ve Zanaatler
bir kimsenin adalet duygusunu zedelemek Fiil
adaleti uygulamak Fiil
adalet dağıtmak Fiil
adaleti uygulama
adaletin işlemesi
idari yargı İsim, Hukuk
adalete hakaret
özgürlük, güvenlik ve adalet alanı
toplu mahkeme üyesi
kanun kaçağı olmak Fiil
hak ettiği cezayı acele vermek Fiil
(birini) adalete teslim etmek, mahkemeye vermek, ettiğini buldurmak, cezasını çektirmek.
to bring
a criminal to justice/to a court of justice.
bir suçluya hak ettiği cezayı vermek Fiil
birini adalete teslim etmek Fiil
adalete vermek Fiil
birini mahkemeye vermek Fiil
Avrupa Topluluğu Adalet Divanı içtihadı İsim
başyargıç: çok yargıçlı bir mahkemenin başkanı. İsim, Hukuk
medeni hukuk adaleti
Adalet Komisyonu İsim, Kurum İsimleri
karşılıklı uygulanan adalet
Uluslararası Adalete Erişim Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
özgürlük ve eşitlik dağıtan adalet
adalet divanı İsim
açık piyasa işlemleri İsim
adalet sarayı
cezai adalet
ceza adaleti İsim, Hukuk
adaletin işlemesine engel olmak Fiil
(ihkak-ı haktan imtina
mahkemenin davaya bakmaktan ve karar vermekten imtina etmesi İsim
Adalet Bakanlığı. İsim
adaleti yanlış yola saptırmak Fiil
adalet dağıtma
adalet dağıtmak Fiil
hâkimlik yapmak Fiil
adalet dağıtmak Fiil
adaletin dağıtımı
kaynak dağılımı adaleti
tevzi-i adalet
ilahi adalet İsim, Din ve İnanç
(a) haklı muamele etmek, (b) hakkını vermek/teslim etmek, hak gözetmek.
To do him justice, we must
admit that his intentions were good. (c) takdir etmek.
He did justice to the meal.
(a) elinden geleni yapmak, kendini/yeteneklerini göstermek.
He did not do himself justice on the test:
Sınavda kendini gösteremedi. (b) kendine güvenmek.
Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu Özel Isim, Kurum İsimleri
Avrupa Adalet Divanı İsim, Avrupa Birliği
Avrupa Toplulukları Adalet Divanı İsim, Avrupa Birliği
Avrupa Birliği Adalet Divanı İsim, Avrupa Birliği
adaletten kaçmak Fiil
bir kanunu yürürlüğe koymak Fiil
adli hata
adaletten kaçmak Fiil
adaletin kaynağı İsim, Hukuk
adaletten kaçan
adli mahkemeler İsim
Adliye Sarayı
birini adalete teslim etmek Fiil
birini adaletten gizlemek Fiil
(Br) yüksek mahkeme
yüksek adalet divanı
uluslararası adalet
hukukun normal seyrini engellemek Fiil
adaletin işleyişini engellemek Fiil
adaleti engellemek kastıyla
adalet uğruna
adaletin tecellisi adına Zarf, Hukuk
adaleti engellemek Fiil
adaletin işlemesine engel olmak Fiil
adaletin normal seyrini engellemek Fiil
uluslararası adalet divanı Özel Isim, Kurum İsimleri
Dünya Mahkemesi, 1945'te Birleşmiş Milletler tarafından milletlerarası davalara bakmak için kurulmuş mahkeme.
Adalet Divanı hükmü, ATAD kararı
adaletin kusuru
meslekten olmayan hâkim
taht: Fransız krallarının parlamento toplantılarında oturdukları sandalye. İsim
toplantı, içtima: Fransız krallarının hazır bulunduğu parlamento toplantısı. İsim
(İngilterede) Yargıtay Başkanı İsim
yargıtay hakimi İsim, Hukuk
beceriksiz yönetim
adalette yolsuzluk
adalet dağıtmak Fiil
askerî adalet.
askeri yargı İsim, Hukuk
adalet bakanı
Adalet Bakanlığı Özel Isim, Kurum İsimleri
adlî hata İsim, Hukuk
doğal adalet
davalarını anlatmak için her iki tarafa eşit fırsat tanınmalıdır
hakem iyi niyetle hareket etmeli
dava ile ilgili tüm belgeler her iki tarafın kullanımına açık tutulmalı ve her ikisinin de hazır bulunmadığında
her hangibir kanıt sunulmalıdır
bir anlaşmazlığı karara bağlarken bir hakemin uyması gereken kurallar
önyargılı olmadığını ve taraflarla kişisel ilişkisi bulunmadığını göstermelidir
geniş anlamda
adaletin işlemesine engel olmak Fiil
adaletin işlemesine engel olmak Fiil
adliye aleyhine işlenen cürümler (suç tasviri , iftira , yalancı tanıklık , yalan yere yemin , suçluları saklamak vb İsim
adliye aleyhine işlenen cürümler İsim
adalete hakaret
adliye sarayı
daimi uluslararası adalet divanı
adaleti saptırma
adaletin seyrini saptırmak Fiil
adaletin seyrini saptamak Fiil
adaleti yolundan saptırmak Fiil
ideal adalet: ceza ve mükâfatların haklı ve âdilâne dağıtılması. İsim
polis adaleti
sulh hakimi İsim, Hukuk
adaletin normal seyrini etkilemek Fiil
adaleti saptırmak Fiil
hukukun normal seyrini önlemek Fiil
hükümetin suçların işlenmesini önlemek için aldığı önlemler
bir adalet kaçağını izlemek Fiil
adaletin reddi
bölge adliye mahkemesi İsim, Hukuk
onarıcı adalet İsim, Hukuk
öç alıcı adalet
cezalandırıcı adalet
Adalet Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi İsim, Kurum İsimleri
basit muhakeme usulü
adaletin terazisi
adalet terazisi
hak aramak Fiil, Hukuk
adalet duygusu
sosyal adalet
toplumsal adalet
adaleti savunmak Fiil
adalete engel olmak Fiil
adaletten yana olmak Fiil
Uluslararası Adalet Divanı Statüsü İsim, Uluslararası Hukuk
bir mahkemenin usulü
bir uyuşmazlığı adalet divanına götürmek Fiil
uyuşmazlığı adalet divanına götürmek Fiil
acele görülen adalet
yüksek adalet divanı
adalete teslim olmak Fiil
linç kanunu
vergi adaleti
adaletsizlik
adli haksızlık
adaleti küçültücü olay
Çocuklar için Adalet Sistemine dair Birleşmiş Milletler Asgari Standart Kuralları Özel Isim, Hukuk
satın alınabilen adalet
satın alınan adalet
adaletin işlemesi
adaleti saptırmak Fiil
Türkiye Adalet Akademisi İsim, Kurum İsimleri
TAA Özel Isim, Kurum İsimleri
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Özel Isim, Kurum İsimleri
AK Parti Özel Isim, Kurum İsimleri
Adalet ve İçişleri İsim
(Iskoçya) kaza dairesi
hâkim kürsüsü
rüşvet yiyen hâkim
(Br) sulh hâkimleri vasıtasıyla sınırlı kaza yetkisi olan
hem hususi hem hukuk hem de ceza hukuku sorunlarına bakan mahkeme
(US) Adalet Bakanlığı
Adalet yerini buldu. Hukuk
(Br) temyiz mahkemesi hâkimi
sulh hakimi
(Br) orman işleri hâkimi
sulh yargıcı.
sulh hakimi İsim, Hukuk
Adalet Partisi Özel Isim, Siyasi Partiler
adalet sistemi İsim, Hukuk
en az 5 yıl deneyimi olan ve hâkimlere müşavirlik eden özel kalem müdürü
(Br) alkollü içki satma ruhsatı
adalet ve içişleri alanlarında işbirliği
biri için adalet talep etmek Fiil
talebin meşruluğuna itiraz etmek Fiil
kendini göstermek Fiil
kanun karşısında eşit
kanun karşısında eşit
ABD Yüksek Mahkemesi Başkanı.
Avrupa Birliği Adalet Divanı İsim, Avrupa Birliği
Avrupa Adalet Divanı İsim, Avrupa Birliği
Avrupa Toplulukları Adalet Divanı İsim, Avrupa Birliği
Avrupa Adalet Divanı İsim, Avrupa Birliği
Avrupa Toplulukları Adalet Divanı İsim, Avrupa Birliği
Avrupa Birliği Adalet Divanı İsim, Uluslararası Hukuk
Askeri Adalet İşleri Başkanlığı İsim, Kurum İsimleri
Askeri Adalet Teftiş Kurulu Başkanlığı İsim, Kurum İsimleri
Müsteşar Adli İşler Yardımcılığı İsim, Kurum İsimleri
Avrupa Adalet Divanı İsim
Uluslararası Adalet Divanı(Lahey Divanı)
Lahey Uluslararası Adalet Divanı İsim, Hukuk
Askeri Adalet Teftiş Kurulu İsim, Kurum İsimleri
Ak Partili Sıfat, Siyaset-Ulusl. İlişkiler