justify the means

  1. Fiil sonuca ulaşmak için başvurulan vasıtaları haklı çıkarmak