1. Fiil haklı çıkarmak, haklı göstermek, haklı/doğru olduğunu ispatlamak.
  The Prime Minister justified the
  action of the government: Başbakan hükümetin icraatının haklı olduğunu kanıtladı.
  You're not justified in talking to her like that: Onunla bu şekilde konuşmaya hakkın yok.
 2. Fiil suçsuzluğunu kanıtlamak/ispat etmek, temize çıkarmak.
 3. Fiil aklamak, ibra etmek, beraet ettirmek.
 4. Fiil (suçunu) bağışlamak/affetmek.
 5. Fiil, Matbaacılık (sütunun sağ kenarını hizaya getirmek için) satır uzunluğunu ayarlamak.
 6. Fiil, Hukuk (a) haklı mazeret beyan etmek, eylemin yasal dayanağını göstermek, yeter sebep/mazeret göstermek, (b)
  kefil/teminat olabileceğini kanıtlamak.
gerekçelendirme İsim, Hukuk
sola yaslamak Fiil, Bilgi Teknolojileri
sağa yaslamak Fiil, Bilgi Teknolojileri
öğle yemeğini masrafa yazmak Fiil
bir öğle yemeğini şirket masrafına yazabilmek Fiil
bir ifadenin gerekçesini kanıtlamak Fiil
bir seyahatin haklı iş nedenlerine dayandığını kanıtlamak Fiil
kefaletin kabulü için mahkemeyi yemin ve sair delillerle tatmin ve ikna etmek Fiil
birinin güveninıhaklı çıkarmak Fiil
birinin güvenini doğru çıkarmak Fiil
hükümetin eylemini haklı çıkarmak Fiil
sonuca ulaşmak için başvurulan vasıtaları haklı çıkarmak Fiil
...'e ...'i gerekçe göstermek Fiil