justify

 1. Verb haklı çıkarmak, haklı göstermek, haklı/doğru olduğunu ispatlamak.
  The Prime Minister justified the
  action of the government: Başbakan hükümetin icraatının haklı olduğunu kanıtladı.
  You're not justified in talking to her like that: Onunla bu şekilde konuşmaya hakkın yok.
 2. Verb suçsuzluğunu kanıtlamak/ispat etmek, temize çıkarmak.
 3. Verb aklamak, ibra etmek, beraet ettirmek.
 4. Verb (suçunu) bağışlamak/affetmek.
 5. Verb, Printing (sütunun sağ kenarını hizaya getirmek için) satır uzunluğunu ayarlamak.
 6. Verb, Law (a) haklı mazeret beyan etmek, eylemin yasal dayanağını göstermek, yeter sebep/mazeret göstermek, (b)
  kefil/teminat olabileceğini kanıtlamak.
gerekçelendirme Noun, Law
sola yaslamak Verb, Information Technology
sağa yaslamak Verb, Information Technology
öğle yemeğini masrafa yazmak Verb
bir öğle yemeğini şirket masrafına yazabilmek Verb
bir ifadenin gerekçesini kanıtlamak Verb
bir seyahatin haklı iş nedenlerine dayandığını kanıtlamak Verb
kefaletin kabulü için mahkemeyi yemin ve sair delillerle tatmin ve ikna etmek Verb
birinin güveninıhaklı çıkarmak Verb
birinin güvenini doğru çıkarmak Verb
hükümetin eylemini haklı çıkarmak Verb
sonuca ulaşmak için başvurulan vasıtaları haklı çıkarmak Verb
...'e ...'i gerekçe göstermek Verb